สัญลักษณ์สถานี
  หมายถึง สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝน
  หมายถึง สถานีตรวจวัดระดับน้ำ
สัญลักษณ์สถานการณ์น้ำ
ระดับน้ำปกติ
เฝ้าระวังน้ำมาก = ระดับน้ำใกล้ล้นตลิ่ง
เตือนภัยน้ำมาก = ระดับน้ำล้นตลิ่ง
   
เฝ้าระวังน้ำน้อย = ระดับน้ำใกล้ท้องน้ำ
เตือนภัยน้ำน้อย = ระดับน้ำแห้งมาก
ปริมาณน้ำฝนปกติ
เฝ้าระวังปริมาณน้ำฝน
เตือนภัยปริมาณน้ำฝน
ขัดข้องไม่เกิน 1 ชั่วโมง
ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน
ขัดข้องเกิน 3 วัน
กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ
กรมชลประทาน (R)
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (H)
สถานการณ์ล่าสุด ณ วันที่ : 27 พฤษภาคม 2024 20:24 น.
สถานีตรวจวัด วัน-เวลาข้อมูล ปริมาณฝนสะสม (มม.) ระดับน้ำ
(ม.รทก.)
ปริมาณน้ำ
(ม³/วินาที)
สถานการณ์
15 นาที 12 ชม. 24 ชม. ปริมาณฝน ระดับน้ำ
สถานีโรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ 27/05/2024 20:23 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สถานีสะพานทางหลวง 2314 23/05/2024 16:14 n/a n/a n/a 202.44 n/a
สถานีบ้านท่าตูม 27/05/2024 20:23 0.0 0.0 0.0 166.95 2.07
สถานีโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 27/05/2024 20:23 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สถานีตลาดปลาสินเจริญ 27/05/2024 20:23 0.0 0.0 0.0 157.29 5.97
สถานีโรงเรียนหนองหานวิทยา 27/05/2024 20:23 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สถานีสะพานห้วยหลวงอนุสรณ์ 27/05/2024 20:23 n/a n/a n/a 151.01 0.28
สถานีโรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน 27/05/2024 20:23 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สถานีสะพานดอนเชียงยืน 27/05/2024 20:23 n/a n/a n/a 153.96 6.19
สถานีโรงเรียนเซิมพิทยาคม 13/05/2024 17:23 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สถานีบ้านคำแก้ว 27/05/2024 20:23 n/a n/a n/a 137.53 0.35
สถานีบ้านโคกกระแช 27/05/2024 19:34 0.0 0.0 0.0 148.84 45.96
สถานีโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 27/05/2024 20:23 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สถานีบ้านหนองยาง 27/05/2024 20:23 0.0 0.0 0.0 143.60 20.22
สถานีบ้านท่าแร่ 27/05/2024 20:23 n/a n/a n/a 133.56 10.28
สถานีสะพานบ้านหนองบัว 27/05/2024 20:23 0.0 0.0 0.0 131.84 2.68
สถานีสะพาน นพ.4059 27/05/2024 18:30 0.0 0.0 0.0 136.43 180.77
สถานีหนองสาหร่าย 27/05/2024 20:23 n/a n/a n/a 135.48 318.27

หมายเหตุ n/a : ไม่มีการติดตั้งเครื่องมือวัด