-

-

-

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 148.69 148.10 141.49 142.47 143.60 152.00 150.00 148.00 146.00 144.00 142.00 140.00 138.00 136.00 0 88 ระยะทาง (เมตร) ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. (27/05/2024 19:53)
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6