ข้อมูลปริมาณฝน
สถานีโทรมาตร ที่ตั้ง ปริมาณฝนตรวจวัดสะสม (มม.) ปริมาณฝนคาดการณ์ล่วงหน้า (มม.)
ฝนเมื่อวาน ฝน 2 วัน ฝน 3 วัน วันนี้ 1 วัน 2 วัน
โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 4.50 9.50 16.00 0.00 0.23 0.49
บ้านท่าตูม ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 0.50 4.50 24.00 0.00 0.45 0.56
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 1.00 11.50 14.50 0.00 0.27 0.49
ตลาดปลาสินเจริญ ต.เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 4.50 14.50 20.00 0.00 0.41 0.51
โรงเรียนหนองหานวิทยา ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 18.50 24.50 33.00 0.00 0.33 0.43
โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 0.50 0.50 2.00 0.00 0.54 0.23
โรงเรียนเซิมพิทยาคม ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 0.41
บ้านโคกกระแช ต.นาสวรรค์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 0.00 0.00 0.50 0.00 0.73 0.28
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 1.50 1.50 7.00 0.00 0.38 0.39
บ้านหนองยาง ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ 1.50 2.00 4.00 0.00 0.73 0.28
สะพานบ้านหนองบัว ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 0.50 0.50 4.00 0.00 0.69 0.43
สะพาน นพ.4059 ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 0.00 0.00 5.00 0.00 0.53 0.55
ข้อมูลระดับน้ำ/ปริมาณน้ำท่า
สถานีโทรมาตร ที่ตั้ง ระดับเฝ้าระวัง
น้าแล้ง
(ม.รทก.)
ข้อมูลระดับน้ำตรวจวัด (ม.รทก.) ระดับเฝ้าระวัง
น้ำท่วม
(ม.รทก.)
ข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้า
เมื่อวาน วันนี้ 1 วัน 2 วัน 3 วัน ระดับสูงสุด แนวโน้ม
วันที่ - เวลา ระดับน้ำ
สะพานทางหลวง 2314 ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 196.69 - 202.44 204.81 201.67 201.67 201.67 28-May-2024 201.67 คงที่
บ้านท่าตูม ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 166.93 166.97 166.95 170.23 167.18 167.19 167.19 29-May-2024 167.19 เพิ่มขึ้น
ตลาดปลาสินเจริญ ต.เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 155.21 157.16 157.30 163.90 156.33 156.36 156.41 30-May-2024 156.41 เพิ่มขึ้น
สะพานห้วยหลวงอนุสรณ์ ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 154.61 150.44 150.99 162.30 153.06 152.98 152.69 28-May-2024 153.06 ลดลง
สะพานดอนเชียงยืน ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 150.66 153.37 153.95 155.25 153.00 153.00 153.01 30-May-2024 153.01 เพิ่มขึ้น
บ้านคำแก้ว ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 140.61 137.57 137.53 147.69 141.18 141.76 142.01 30-May-2024 142.01 เพิ่มขึ้น
บ้านโคกกระแช ต.นาสวรรค์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 145.19 148.76 148.84 151.57 147.53 147.53 147.53 28-May-2024 147.53 คงที่
บ้านหนองยาง ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ 141.49 143.61 143.60 148.69 142.79 142.79 142.79 28-May-2024 142.79 คงที่
บ้านท่าแร่ ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 133.79 133.44 133.57 140.09 137.06 137.31 137.75 30-May-2024 137.75 เพิ่มขึ้น
สะพานบ้านหนองบัว ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 133.32 131.84 131.84 141.57 135.38 136.75 137.53 30-May-2024 137.53 เพิ่มขึ้น
สะพาน นพ.4059 ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 133.30 136.35 136.43 140.32 136.17 136.64 137.12 30-May-2024 137.12 เพิ่มขึ้น
หนองสาหร่าย ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 129.27 135.41 135.48 143.34 135.46 135.47 135.60 30-May-2024 135.60 เพิ่มขึ้น