สัญลักษณ์และคำย่อ ความหมาย
มม., mmมิลลิเมตร
ซม., cmเซนติเมตร
ม., mเมตร
กม., kmกิโลเมตร
กม.², ตร.กม.ตารางกิโลเมตร
ม.³, ลบ.ม.ลูกบาศก์เมตร
ม.รทก., m MSLเมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง
%ร้อยละ
สัญลักษณ์และคำย่อ ความหมาย
มม./เดือนมิลลิเมตรต่อเดือน
ลบ.ม./วินาที, cu.m/secลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
ลบ.ม./เดือนลูกบาศ์กเมตรต่อเดือน
ลบ.ม./ปีลูกบาศ์กเมตรต่อปี
พ.ศ.พุทธศักราช
ต.ตำบล
อ.อำเภอ
จ.จังหวัด