รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำฝน รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำฝน ระบบโทรมาตรจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 27 พฤษภาคม 2567
เวลา/สถานี TC031504 TC031506 TC031507 TC031702 TC031601 TC031901 TC031903 TC032002 TC032102 TC032202 TC032501 TC032705
- โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ บ้านท่าตูม โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ตลาดปลาสินเจริญ โรงเรียนหนองหานวิทยา โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โรงเรียนเซิมพิทยาคม บ้านโคกกระแช โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม บ้านหนองยาง สะพานบ้านหนองบัว สะพาน นพ.4059
รายงานตรวจวัดระดับน้ำ ระบบโทรมาตรจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 รายงานตรวจวัดระดับน้ำ
เวลา/สถานี TC031505 TC031506 TC031702 TC031703 TC031902 TC031904 TC032002 TC032202 TC032301 TC032501 TC032705 TC032706
- สะพานทางหลวง 2314 บ้านท่าตูม ตลาดปลาสินเจริญ สะพานห้วยหลวงอนุสรณ์ สะพานดอนเชียงยืน บ้านคำแก้ว บ้านโคกกระแช บ้านหนองยาง บ้านท่าแร่ สะพานบ้านหนองบัว สะพาน นพ.4059 หนองสาหร่าย
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตรจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ
เวลา/สถานี TC031506 TC031702 TC031703 TC031902 TC031904 TC032002 TC032202 TC032301 TC032501 TC032705 TC032706
- บ้านท่าตูม ตลาดปลาสินเจริญ สะพานห้วยหลวงอนุสรณ์ สะพานดอนเชียงยืน บ้านคำแก้ว บ้านโคกกระแช บ้านหนองยาง บ้านท่าแร่ สะพานบ้านหนองบัว สะพาน นพ.4059 หนองสาหร่าย
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำสงครามและห้วยหลวง วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 รายงานตรวจวัดปริมาณความจุลำน้ำ
เวลา/สถานี TC031505 TC031506 TC031702 TC031703 TC031902 TC031904 TC032002 TC032202 TC032301 TC032501 TC032705 TC032706
- สะพานทางหลวง 2314 บ้านท่าตูม ตลาดปลาสินเจริญ สะพานห้วยหลวงอนุสรณ์ สะพานดอนเชียงยืน บ้านคำแก้ว บ้านโคกกระแช บ้านหนองยาง บ้านท่าแร่ สะพานบ้านหนองบัว สะพาน นพ.4059 หนองสาหร่าย