สัญลักษณ์สถานี
  หมายถึง สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝน
  หมายถึง สถานีตรวจวัดระดับน้ำ
สัญลักษณ์สถานการณ์น้ำ
ระดับน้ำปกติ
เฝ้าระวังน้ำมาก = ระดับน้ำใกล้ล้นตลิ่ง
เตือนภัยน้ำมาก = ระดับน้ำล้นตลิ่ง
   
เฝ้าระวังน้ำน้อย = ระดับน้ำใกล้ท้องน้ำ
เตือนภัยน้ำน้อย = ระดับน้ำแห้งมาก
ปริมาณน้ำฝนปกติ
เฝ้าระวังปริมาณน้ำฝน
เตือนภัยปริมาณน้ำฝน
ขัดข้องไม่เกิน 1 ชั่วโมง
ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน
ขัดข้องเกิน 3 วัน
กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ
กรมชลประทาน (R)
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (H)
สถานการณ์ล่าสุด ณ วันที่ : 25 เมษายน 2024 18:02 น.
สถานีตรวจวัด วัน-เวลาข้อมูล ปริมาณฝนสะสม (มม.) ระดับน้ำ
(ม.รทก.)
ปริมาณน้ำ
(ม³/วินาที)
สถานการณ์
15 นาที 12 ชม. 24 ชม. ปริมาณฝน ระดับน้ำ
สถานีโรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ 25/04/2024 18:02 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สถานีสะพานทางหลวง 2314 25/04/2024 18:02 n/a n/a n/a 201.19 n/a
สถานีบ้านท่าตูม 25/04/2024 18:02 0.0 0.0 0.0 166.90 1.85
สถานีโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 25/04/2024 18:02 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สถานีตลาดปลาสินเจริญ 25/04/2024 18:02 0.0 0.0 0.0 155.60 1.97
สถานีโรงเรียนหนองหานวิทยา 25/04/2024 18:02 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สถานีสะพานห้วยหลวงอนุสรณ์ 25/04/2024 18:02 n/a n/a n/a 150.09 0.08
สถานีโรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน 25/04/2024 18:02 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สถานีสะพานดอนเชียงยืน 25/04/2024 18:02 n/a n/a n/a 152.59 1.86
สถานีโรงเรียนเซิมพิทยาคม 25/04/2024 18:02 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สถานีบ้านคำแก้ว 25/04/2024 18:02 n/a n/a n/a 137.45 0.17
สถานีบ้านโคกกระแช 25/04/2024 18:02 0.0 0.0 0.0 147.96 34.62
สถานีโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 25/04/2024 18:02 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สถานีบ้านหนองยาง 25/04/2024 18:02 0.0 0.0 0.0 143.71 21.23
สถานีบ้านท่าแร่ 25/04/2024 18:02 n/a n/a n/a 133.46 8.76
สถานีสะพานบ้านหนองบัว 25/04/2024 18:02 0.0 0.0 0.0 131.84 2.68
สถานีสะพาน นพ.4059 25/04/2024 18:02 0.0 0.0 0.0 136.37 176.62
สถานีหนองสาหร่าย 25/04/2024 18:02 n/a n/a n/a 135.44 316.27

หมายเหตุ n/a : ไม่มีการติดตั้งเครื่องมือวัด