-

-

-

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 140.32 139.45 133.30 134.45 138.47 150.00 148.00 146.00 144.00 142.00 140.00 138.00 136.00 134.00 132.00 130.00 0 281 ระยะทาง (เมตร) ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. (24/06/2024 23:29)
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6