-

-

-

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 141.57 140.27 133.32 134.24 131.84 152.00 150.00 148.00 146.00 144.00 142.00 140.00 138.00 136.00 134.00 132.00 130.00 0 310 ระยะทาง (เมตร) ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. (25/06/2024 00:31)
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6