-

-

-

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 140.09 139.29 133.79 134.48 136.08 150.00 148.00 146.00 144.00 142.00 140.00 138.00 136.00 134.00 132.00 0 188 ระยะทาง (เมตร) ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. (25/06/2024 00:02)
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6