-

-

-

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 147.69 146.22 140.61 141.97 144.22 156.00 154.00 152.00 150.00 148.00 146.00 144.00 142.00 140.00 138.00 136.00 0 195 ระยะทาง (เมตร) ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. (25/06/2024 00:29)
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6