-

-

-

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 155.25 154.78 150.66 151.59 155.64 160.00 158.00 156.00 154.00 152.00 150.00 148.00 0 96 ระยะทาง (เมตร) ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. (24/06/2024 22:17)
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6