-

-

-

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 162.30 161.40 154.61 155.72 152.49 166.00 164.00 162.00 160.00 158.00 156.00 154.00 152.00 150.00 0 110 ระยะทาง (เมตร) ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. (25/06/2024 00:20)
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6