-

-

-

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 163.90 163.39 155.21 156.38 157.34 170.00 168.00 166.00 164.00 162.00 160.00 158.00 156.00 154.00 152.00 0 107 ระยะทาง (เมตร) ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. (25/06/2024 00:40)
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6