-

-

-

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 172.45 172.25 166.53 166.73 0.00 208.00 206.00 204.00 202.00 200.00 198.00 196.00 0 63 ระยะทาง (เมตร) ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. (31/01/2024 14:50)
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6